2 września 2018

Plan działań

Odbyło się już kilka spotkań z inicjatorami postępowania grupowego podczas których omówione zostały ogólne założenia pozwu i plan działań.

Wyłoniliśmy już spośród grupy liderów, którzy na podstawie wewnętrznego porozumienia między członkami grupy będą zajmować się poszczególnymi zadaniami (kontakt z mediami, PR, przepływ informacji, wewnętrzna organizacja grupy).

Obecnie (według stanu na dzień 15 stycznia 2020 roku) w skład grupy wchodzi około 400 osób, wciąż jednak przyjmujemy nowe zgłoszenia.

Kancelaria zakończyła prace nad pozwem w znacznej części.
Jesteśmy obecnie na etapie analizy i uzupełniania opisu stanu faktycznego oraz formułowania wniosków dowodowych. W celu pozyskania istotnych informacji oraz materiału dowodowego, po analizie ogólnodostępnych danych, Kancelaria zwróciła się z wieloma zapytaniami do różnych instytucji. Na chwilę obecną, to jest na dzień 15 stycznia 2020 roku, w dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedzi – termin na ich udzielenie jest bowiem przedłużany ze strony adresatów wniosków. Wobec takiego stanu rzeczy szacujemy, że pozew grupowy trafi do sądu do końca marca 2020 roku.

Przypominamy, że zgłoszenia do pozwu grupowego należy wysyłać na następujący adres e-mail:

pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl

 W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas wiadomość zawierającą procedurę przystąpienia do pozwu grupowego oraz wszystkie niezbędne informacje.

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, które znajdą Państwo tutaj

Dane kontaktowe kancelarii znajdą Państwo na stronie www.gorski-radcaprawny.pl