7 września 2018

O Kancelarii

Kancelaria już od 2014 roku reprezentuje kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom, w szczególności dotyczących tak zwanych „kredytów frankowych” (kredytów powiązanych z walutą obcą).

Dzięki doświadczeniu ostatnich 9 lat jesteśmy w stanie świadczyć pomoc prawną z najwyższą starannością w najtrudniejszych procesach z dużymi instytucjami finansowymi, dysponującymi potężnym zapleczem prawnym i nieograniczonymi budżetami.

Według stanu na początek 2024 roku uzyskaliśmy już znacznie ponad 1000 korzystnych wyroków w sprawach kredytów CHF. O niektórych z nich piszemy na stronie www.gorski-radcaprawny.pl w zakładce „aktualności” oraz na profilu kancelarii w portalu Facebook.

Wśród tych wyroków są również orzeczenia o znaczeniu przełomowym dla orzecznictwa w Polsce. Znaczna część wyroków jest już prawomocna.

Uzyskaliśmy wiele postanowień o wstrzymaniu spłaty kredytów do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Dzięki takim postanowieniom kredytobiorcy będą mogli zaprzestać spłaty kredytów. O jednym spośród wielu takich postanowień piszemy TUTAJ.

Występujemy jako pełnomocnicy konsumenta przed Trybunałem Srawiedliwości UE w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu – sprawie kluczowej dla sytuacji „frankowiczów” w Polsce  (C-520/21). Więcej na ten temat TUTAJ.

Wartością przedmiotu sporu prowadzonych przez nas procesów sądowych przeciwko korporacjom, dużym podmiotom i największym bankom, w których występujemy po stronie konsumentów i poszkodowanych, jest kwota obejmująca wiele milionów złotych.

Prowadzimy obsługę postępowań grupowych, które zostały już prawomocnie przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym. W jednym z nich reprezentujemy kredytobiorców w sporze sądowym z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i instytucjami państwowymi. Więcej na ten temat na stronie www.zjednoczenikredytobiorcy.pl.

Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce podważamy również umowy kredytów złotówkowych. Do sądów skierowaliśmy już kilkadziesiąt pozwów dotyczących takich umów. Robimy wszystko co w naszej mocy aby również w tych sprawach ukształtować korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą.

Prowadzimy  obsługę prawną kampanii społecznej #pozywamsmog, w ramach której występujemy jako pełnomocnicy procesowi w złożonym już w sądzie postępowaniu grupowym oraz w procesach indywidualnych.

Prowadzimy liczne postępowania sądowe, między innymi przeciwko Skarbowi Państwa, dotyczące na przykład ochrony środowiska czy dodatku „covidowego” dla medyków. Więcej na ten temat TUTAJ.

Kancelaria realizuje politykę bezpieczeństwa Klientów kancelarii – z informacjami na temat tych zasad mogą Państwo zapoznać się TUTAJ.