2 września 2018

Członkostwo w grupie

Do postępowania przyłączyć się mogą wyłącznie konsumenci, będący stroną umowy z jakimkolwiek bankiem w Polsce, której przedmiotem są kredyt albo pożyczka objęte ryzykiem walutowym, tj. kredyt albo pożyczka, których wartość uzależniona jest od zmian kursu waluty krajowej do jakiejkolwiek waluty obcej (kredyty/pożyczki indeksowane, denominowane lub walutowe).

Umowa musi być zawarta w okresie od stycznia 2006 roku.

Bez znaczenia pozostaje to, czy kredyt/pożyczka zostały zaciągnięte na cele mieszkaniowe, czy inne, np. na zakup samochodu.

Kredyt/pożyczka nie mogą pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obecnie w skład przyszłej grupy wchodzi około 400 osób, w dalszym ciągu przyjmujemy nowe zgłoszenia.

Przystąpienie do grupy nowych członków będzie możliwe dopiero w chwili, gdy sąd wyda zarządzenie o publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego (nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy to nastąpi). Będziemy informować o działaniach sądu.