2 września 2018

Członkostwo w grupie

Do postępowania przyłączyć się mogą wyłącznie konsumenci, będący stroną umowy z jakimkolwiek bankiem w Polsce, której przedmiotem są kredyt albo pożyczka objęte ryzykiem walutowym, tj. kredyt albo pożyczka, których wartość uzależniona jest od zmian kursu waluty krajowej do jakiejkolwiek waluty obcej (kredyty/pożyczki indeksowane, denominowane lub walutowe).

Umowa musi być zawarta w okresie od stycznia 2006 roku.

Bez znaczenia pozostaje to, czy kredyt/pożyczka zostały zaciągnięte na cele mieszkaniowe, czy inne, np. na zakup samochodu.

Kredyt/pożyczka nie mogą pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obecnie w skład przyszłej grupy wchodzi około 400 osób, w dalszym ciągu przyjmujemy nowe zgłoszenia.

Przystąpienie do grupy nowych członków będzie możliwe dopiero w chwili, gdy sąd wyda zarządzenie o publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Do publikacji takiego ogłoszenia powinno dojść wkrótce.

UWAGA: obecnie wszelkie nowe zgłoszenia trafiają na listę rezerwową oczekujących na przystąpienie do postępowania grupowego.

Oczekujemy na ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.

15 marca 2023 roku pozew został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

 O możliwości formalnego przystąpienia do postępowania grupowego powiadomimy wszystkie zainteresowane osoby.

Informujemy również, iż nie odpowiadamy na indywidualne pytania dotyczące treści pozwu, celu pozwu grupowego, założeń pozwu, podstaw prawnych i faktycznych pozwu oraz tego kto może przystąpić do postępowania grupowego – takie informacje wszyscy zainteresowani mogą uzyskać analizując informacje na stronie zjednoczenikredytobiorcy.pl do której odsyłamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do postępowania grupowego.