2 września 2018

Członkostwo w grupie

Do postępowania przyłączyć się mogą wyłącznie konsumenci, będący stroną umowy z jakimkolwiek bankiem w Polsce, której przedmiotem są kredyt albo pożyczka objęte ryzykiem walutowym, tj. kredyt albo pożyczka, których wartość uzależniona jest od zmian kursu waluty krajowej do jakiejkolwiek waluty obcej (kredyty/pożyczki indeksowane, denominowane lub walutowe).

UWAGA: Do pozwu grupowego może przystąpić  również „frankowicz”, który pozwał bank, zawarł ugodę z bankiem albo uzyskał w swojej sprawie wyrok prawomocny. Spór grupowy dotyczy bowiem odpowiedzialności Skarbu Państwa, a nie banków.

Umowa musi być zawarta w okresie od stycznia 2006 roku.

Bez znaczenia pozostaje to, czy kredyt/pożyczka zostały zaciągnięte na cele mieszkaniowe, czy inne, np. na zakup samochodu.

Kredyt/pożyczka nie mogą pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obecnie w skład przyszłej grupy wchodzi około 400 osób, w dalszym ciągu przyjmujemy nowe zgłoszenia.

15 marca 2023 roku pozew został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

 O możliwości formalnego przystąpienia do postępowania grupowego powiadomimy wszystkie zainteresowane osoby.

Informujemy również, iż nie odpowiadamy na indywidualne pytania dotyczące treści pozwu, celu pozwu grupowego, założeń pozwu, podstaw prawnych i faktycznych pozwu oraz tego kto może przystąpić do postępowania grupowego – takie informacje wszyscy zainteresowani mogą uzyskać analizując informacje na stronie zjednoczenikredytobiorcy.pl do której odsyłamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do postępowania grupowego.

Zapraszamy wszytskich zainteresowanych do obejrzenia webinaru dotyczącego pozwu grupowego, przeprowadzonego 25 maja 2024 roku.
Podczas spotkania odpowiedzieliśmy na wszystkie najczęściej pojawiające się pytania: