2 września 2018

Członkostwo w grupie

Do postępowania przyłączyć się mogą wyłącznie konsumenci, będący stroną umowy z jakimkolwiek bankiem w Polsce, której przedmiotem są kredyt albo pożyczka objęte ryzykiem walutowym, tj. kredyt albo pożyczka, których wartość uzależniona jest od zmian kursu waluty krajowej do jakiejkolwiek waluty obcej (kredyty/pożyczki indeksowane, denominowane lub walutowe).

Umowa musi być zawarta w okresie od 08.02.2006 r. do 30.11.2008 r.

Bez znaczenia pozostaje to, czy kredyt/pożyczka zostały zaciągnięte na cele mieszkaniowe, czy inne, np. na zakup samochodu.

Kredyt/pożyczka nie mogą pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

W celu przystąpienia do grupy należy zgłosić swoje przystąpienie do postępowania grupowego podając dane osobowe wysyłając wiadomość mailową na adres pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl,  a następnie postępować według instrukcji przysłanych w formie maila z odpowiedzią na zgłoszenie.

Obecnie w skłąd przyszłej grupy wchodzi około 400 osób, w dalszym ciągu przyjmujemy nowe zgłoszenia.

O dalszych etapach działania (podpisanie dokumentów – w tym umowy z kancelarią) będziemy informować Państwa drogą e-mailową.Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną do Państwa wysłane w najbliższych tygodniach.