2 września 2018

Wynagrodzenie kancelarii

WYNAGRODZENIE KANCELARII

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu grupowego zobowiązane są do uiszczenia następujących wydatków:

a) depozytu na rzecz kosztów prowadzenia procesu sądowego (przeznaczonego na bieżące wydatki takie jak opłaty sądowe czy ogłoszenia w prasie), w kwocie 80 zł.

b) opłaty administracyjnej, w kwocie 300 zł  brutto;

c) Honorarium kancelarii, którego wysokość jest uzależniona od ostatecznej ilości członków grupy.

Honorarium kancelarii wyniesie nie więcej niż 1.000 zł brutto.
Zgodnie z umową z kancelarią im liczniejsza będzie grupa postępowania grupowego, tym honorarium będzie niższe. Honorarium kancelarii uzależnione jest więc od ostatecznej ilości członków postępowania grupowego.

UWAGA: w przypadku umów kredytu, w których po stronie kredytobiorców występuje więcej niż jedna osoba, każdy z kredytobiorców może stać się członkiem grupy. W takiej sytuacji kancelaria pobiera od wszystkich współkredytobiorców wskazanych w umowie tylko jedną stawkę opłat opisanych w lit. b i c, zgodnie z zasadą “jedna umowa – jedna opłata”.