Chcesz wziąć udział w pozwie grupowym? Napisz do nas: pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl

Podstawowe założenia pozwu

Pozew dotyczy ustalenia odpowiedzialności instytucji państwowych (między innymi nadzoru finansowego)  za szkodę poniesioną przez członków grupy, wynikającą z zawarcia umowy objętej ryzykiem walutowym.

Instytucje państwowe, w tym nadzór finansowy, ponoszą wobec członków grupy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną deliktem, w wyniku którego poszkodowani zostali członkowie grupy. Roszczenie członków grupy dotyczy więc czynów niedozwolonych. Podstawami prawnymi roszczenia będą między innymi art. 417 i 4171 k.c.

Najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Aktualności